Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agent według ustawy

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń definiuje agenta jako przedsiębiorcę, który prowadzi działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Czynności agenta ubezpieczeniowego polegają m. in. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Agent wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Kogo szukamy?

Jeśli jesteś osobą:
Nasza propozycja dedykowana jest dla różnych osób:

Aktywną
i przedsiębiorczą.

Szukasz stabilnego przedsięwzięcia
na długie lata.

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje w zakresie znajomości branży, wiedzy prawnej i ekonomicznej.

Chcesz się rozwijać w zakresie psychologii sprzedaży i budowania długofalowych relacji z klientem.

Niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, czy nie.

Może szukasz zupełnie nowego pomysłu na swoją przyszłość?

Może już prowadzisz własną firmę, a chcesz rozszerzyć działalność o dodatkowe usługi?

Najważniejsze dla nas będzie to, że chcesz się rozwijać i inwestować w siebie.

Jeśli jesteś osobą:

Aktywną i przedsiębiorczą.

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje w zakresie znajomości branży, wiedzy prawnej i ekonomicznej.

Chcesz się rozwijać w zakresie psychologii sprzedaży i budowania długofalowych relacji z klientem.

Szukasz stabilnego przedsięwzięcia na długie lata.

Nasza propozycja dedykowana jest dla różnych osób:

Niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, czy nie.

Może już prowadzisz własną firmę, a chcesz rozszerzyć działalność o dodatkowe usługi?

Może szukasz zupełnie nowego pomysłu na swoją przyszłość?

Najważniejsze dla nas będzie to, że chcesz się rozwijać i inwestować w siebie.

Biznes na lata

Systematyczna praca, której podstawą są regularnie rozwijane kompetencje sprzedażowe, skutkuje zbudowaniem agencji ubezpieczeniowej o bardzo dobrej reputacji, obsługującej znaczącą liczbę klientów.

Najlepsi agenci rozwijają swoje przedsiębiorstwa tak skutecznie, że w krótkim czasie zatrudniają pracowników. Wszystko po to, aby zapewnić swoim klientom jak największy komfort współpracy.

agent-section2-img2-mobile

Zastanawiasz się czy dasz radę?

Pamiętaj, otrzymasz od nas niezbędną pomoc. Pracownicy naszej firmy przygotują Cię do prowadzenia własnego biznesu ubezpieczeniowego, otrzymasz wsparcie we wszystkich aspektach, ważnych dla rozwijającego swój nowy biznes przedsiębiorcy.

Żeby sprawdzić swoje predyspozycje, ocena powinna być dokonana w odniesieniu do Ciebie i Twoich przekonań o sobie, a nie wyobrażenia o tym jak być powinno. Im wyższą ocenę wybierasz tym bardziej się zgadzasz z pytaniem.


Kalkulator

Miesięczna wypłata

Ile chcesz zarabiać?

 zł
0 zł
0 zł
0
* O szczegóły zapytaj przedstawiciela Warty

Zaplanuj swój przypis

Ile musisz zrobić polis aby osiągnąć ten wynik (szt. polis)


KOMUNIKACJA
0 szt. / 0 zł
MAJĄTEK
0 szt. / 0 zł
ŻYCIE
0 szt. / 0 zł